سیستم آموزشی کشور چین از ابتدایی تا دانشگاه

///سیستم آموزشی کشور چین از ابتدایی تا دانشگاه

سیستم آموزشی کشور چین از ابتدایی تا دانشگاه

سیستم آموزشی کشور چین از ابتدایی تا دانشگاه
دولت چین جهت رفع نیازهای بیش از 1میلیارد انسان سیستم اموزش و پرورش عمومی وسیع و گسترده ای بنا کرده. سیستم اموزش و پرورش چین شامل مدارس پیش دبستانی تا مقطع فارق التحصیلی میباشد و متعهد میشود که کلیه شاگردان اموزشهای اولیه را فرا میگیرند.

با این حال با وجود جمعیت زیاد فشار زیادی به دانش اموزان وارد میشود تا موفقتر باشند این طور که فضا برای دانش اموزان مقاطع بالاتر و دانشگاهی محدود میباشد. دانش اموزانی که تمایل زیادی به تحصیلات عالیه دارند میبایست دو ازمون خیلی سخت بدهند که این ازمونها سالی یکبار برگزار میشوند.

وزارت اموزش و پرورش

وزارت اموزش و پرورش واقع در بیجینگ دپارتمان دولتی است که مسِولیت سیستم اموزش و پرورش چین را بر عهده دارد. انها موظف هستند که دولت چین را از طریق تحصیلات مدرنیته کنند. مدرسین را تصدیق کنند کتابها و برنامه های درسی را استاندارد کنند و استاندارد اموزش و پرورش ملی را اجرا کنند.

قانون نه سال تحصیل اجباری

قانون نه سال تحصیل اجباری در تاریخ 1986/7/1 بنا نهاده شد و شامل التزامات و ضرب العجلهایی در راستای رسیدن به تحصیلات جهانی برای تمامی بچه های سن مدرسه میباشد

گرچه که لایحه ای برای نه سال تحصیل اجباری رایگان تصویب شده ولی همچنان این لایحه به عنوان یک هدف میباشد تا یک واقعیت. دولت تلاش میکند که هزینه شهریه را کاهش داده وحقوقی برای خانواده های فقیر مقرر کند.

تاریخ اموزش و پرورش مدرن در چین

از سال 1911 تا 1949

از انقلاب سال1911موسسان ارشد هه زیوانگ (1941-1865)و کیو فنگجیا(1912-1864) با موفقیت چندین مدرسه به شکل غربی تاسیس کردند همانند : مدرسه ابتدایی یاندونگو ( در سال 1885) مدرسه تانگرن ( در سال 1888) مدرسه زینگمین (در سال 1903) در استان گواندون. این مدارس در اواخر قرن 19 نماد پیدایش اموزش و پرورش مدرن در چین شدند.
تحت چنین فشارهای زیادی دولت کینگ یک سری اصلاحاتی در اموزش و پرورش ایجاد کردند و سیستم امتحانی قدیمی زمان شاهنشاهی را منسوخ کردند و سپس در سال 1905 مدارس مدرن در سراسر کشور تاسیس کردند viagra generika ohne rezept. هنوز به سال 1909 نرسیده بود که سیستم امتحانی محلی کاملا کنار گذاشته شد و به جای ان مدارس غرب محورا در سراسر چین سربرافراشتند و استعدادهای زیادی را برای جمهوری چین پرورش دادند.

از سال 1949

از زمان تاسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 سیستم اموزش و پرورش چین همانند سیستم اموزش و پرورش اتحادیه شوروی شد ( سیستم حاظر و اماده) و تعداد زیادی دانشگاه جامع یکی پس از دیگری تاسیس شدند با توجه به بسیاری از استعدادهای صنعتی و فنی با نیازشدید به راه اندازی یک سیستم صنعتی مدرن در ابتدای تاسیس جمهوری خلق چین، دانشگاههای جامع سابق توسط دولت چین به دو دانشکده فنی حرفه ای و فنی تقسیم شدند. در همان زمان سیستم امتحانی ورودی دانشگاه در سال 1955 بنیانگذاری شد. با توجه به انقلاب فرهنگی در سال (1976-1966) که توسط ماو زدانگ (1976-1893) اغاز شد این سیستم لغو شد. انقلاب فرهنگی با رها کردن میلیونها دانش اموز به همراه فرصت های از دست رفته تحصیلی استعدادهای یک نسل کامل را ازبین برد. در طول انقلاب فرهنگی خردمندان مورد ستایش قرار نگرفتند و مورد شکنجه شدید قرار گرفتند و اموال انها توقیف شد. انها حتی به ” دسته متعفن نهم” نام گذاری شدند. (مدت سوء استفاده توسط ماوراء چپ برای معلمان و دیگر افراد تحصیل کرده در انقلاب فرهنگی 1966-1976 ، در کنار صاحبخانه ، استبدادیها و حتی جاسوسها ).

هنوز به سال 1977 نرسیده بود که امتحان ورودی دانشگاه توسط دنگ زیاپینگ (1997-1904) از سر گرفته شد. هرچند اموزش و پرورش برای توسعه همه جانبه از سال 1995 پایه گذاری شد با این حال فشار یادگیری برای دانش اموزان چینی هرگز کاسته نشده و تعداد کلاسهای ادامه دار انها سال به سال افزایش میابد. سیاست افزایش ثبت نام دانشگاهی از سال 1990با قادر ساختن تعداد زیادی از دانش اموزانیکه ارزوی رفتن به دانشگاه دارند در حال اجرا میباشد اگرچه با توجه به فشار بیشتر رقابت ،چشم انداز اشتغال تیره به نظر میرسد.

شهریه اموزش و پرورش با توجه به سیاست صنعتی سازی اموزش و پرورش که بار سنگینی بر دوش خانواده های روستایی است طی سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است. از سال 1990 تغییرات بزرگی در سیستم اموزش و پرورش چین رخ داده و دولت مرکزی چین به پایتخت خصوصی اجازه داده که وارد میدان اموزش و پرورش شوند.طی سالهای اخیر تعداد زیادی مدارس خصوصی با ایجاد علاقه در انتخاب مدارس محبوبتر برای دانش اموزان در سراسر چین سربرافراشتند

سیستم اموزش و پرورش مدرن

سیستم اموزش و پرورش مدرن در چین از سه بخش تشکیل شده است: تحصیلات پیش دبستانی ، تحصیلات پایه ای ، و تحصیلات برتر. دولت چین در تاریخ 1986/7/1 قانونی مبنی بر نه سال تحصیل اجباری رایگان ( 6 سال تحصیلات پایه ای و 3 سال تحصیلات ثانویه) پایه گذاری کردند که ملزوماتی برای رسیدن به اموزش و پرورش جهانی را بنا نمودندو به دانش اموزان سن مدرسه حق نه سال تحصیل دادند. در شهرهای چین اگر والدین فرزندانشان را از تحصیل محروم کنند مجرم شناخته میشوند.

مدارس چین به 4 دوره تقسیم میشوند:

1) مدرسه ابتدایی برای بچه های 6 تا 11 سال که 6 سال از تحصیلات اجباری انها را پوشش میدهد
2) پس از مدرسه ابتدایی دانش اموزان در مقطع راهنمایی تحصیل خود را ادامه میدهند. در این دوره انها مراحل 7و8و9 را طبق ملزومات تحصیلات اجباری تکمیل میکنند.

3) سپس انها حق انتخاب دارند که در دانشگاه شرکت کنند یا وارد محیط کار شوند.
4)اگر دانش اموزان قصد ادامه تحصیل داشته باشند به مدارس ارشد میروند که مشابه دبیرستان در ایالت متحده است و انها مراحل 10 و 11 را تمام میکنند

مقطع پیش دبستانی

طبق معمول مقطع پیش دبستانی از سن 3 سالگی شروع شده و در سن 6 سالگی به پایان میرسد و در چین به دوره تحصیلات کودکستان شناخته میشود.کودکستان عموما به سه دوره تقسیم میشود:
کودکستان پایینتر ( زیابان) برای کودکان 3 تا 4 ساله. کودکستان میانی( ژانگبان) برای کودکان 4 تا 5 سال و کودکستان بالاتر (دابان) برای کودکان 5 تا 6 سال.
کودکستان در طول روز 3 وعده غذایی به بچه ها میدهد. بچه ها بیشتر وقت خود را در خارج و داخل کودکستان مشغول بازی هستند. اکثر معلمهای مهد از مدارس مهدکودک استخدام میشوند و نوازندگی و رقص انها خوب است و مسِول نگهداری از بچه ها هستند.

مقطع پایه

مقطع پایه متشکل از مدارس ابتدایی ، مدارس راهنمایی ، و دبیرستان و مدرسه فنی حرفه ای است. دوره راهنمایی و دبیرستان در چین دوره نه سال تحصیل اجباری نامیده میشوند.

مقطع ابتدایی

مقطع ابتدایی معمولا از سن 6 سالگی شروع میشود و در سن 12 سالگی پایان میابد. و دانش اموزان طبق قانون 9 سال تحصیل اجباری کاملا تحت اموزش رایگان قرار دارند در نتیجه انها ترجیح میدهند که این دوره راجهت راحتی در منطقه سکونت خود بگذرانند

سیستم مدرسه ابتدایی کمی بین مناطق روستایی و شهری چین متفاوت است. مدارس ابتدایی در مناطق شهری 6 مرحله دارند و در برخی مناطق روستایی 5 مرحله دارند. امتحان ورودی از مدارس ابتدایی به راهنمایی از سال 1990 در شهرها منقضی شد.

برنامه درسی در مدارس ابتدایی شامل چینی ، ریاضی ، انگلیسی ، تربیت بدنی ، موسیقی ، طراحی ، علوم ، اخلاق واصول اخلاق میباشد. اگرچه در بیشترمناطق روستایی صرفا زبان چینی ، ریاضی و تربیت بدنی تدریس میشوند.

مقطع راهنمایی

مقطع راهنمایی معمولا از سن 13 سالگی شروع میشود ودر 15 سالگی به پایان میرسد. در شهرها برای دانش اموزان سه راه وجود دارد که بتوانند از دوره ابتدایی وارد دوره راهنمایی شوند. : توسط سیستم تخصیص کمک کامپیوتری، انتخاب مدرسه و اصل مجاورت.

سیستم تخصیص کمک کامپیوتری به این معنی است که دانش اموزان به صورت رندوم در کلاسهای راهنمایی پخش میشوند که تمامی کلاسها برای همه یکسان هستند. بیشتر والدین مدارس مجهزرا برای فرزندانشان ترجیح میدهند ( با زیرساختهای نرم و سخت ) اگرچه باید پول بیشتری پرداخت کنند. اصل مجاورت به این معنی است که دانش اموزان ترجیح میدهند وارد مدرسه ای راهنمایی در نزدیکی محل سکونت شوند.

برنامه درسی مدارس راهنمایی شامل زبان چینی، ریاضی ، انگلیسی، فیزیک، شیمی، تاریخ، سیاست، جغرافیا، زیست شناسی، تربیت بدنی، فناوری اطلاعات، موسیقی، و طراحی میباشد که همچنین با تجربه کار عملی اطراف مدرسه ترکیب شده. دانش اموزانی که نمره نهایی تمامی دروسشان بالای 60 شود میتوانند از دوره راهنمایی فارغ التحصیل شوند و میتوانند به مدرسه دبیرستان راه پیدا کنند و کسانی که رد میشوند یک سال دیگر مجددا در همان سطح میمانند.

مقطع دبیرستان

مقطع دبیرستانی معمولا از سن 16 سالگی شروع میشود و در سن 18 سالگی به پایان میرسد. دانش اموزان فارغ التحصیل دوره راهنمایی میتواننند وارد دوره دبیرستان یا مدرسه فنی حرفه ای شوند. با توجه به شهریه دبیرستان (سالانه معمولا از 4000 تا 6000 ار ام بی) بیشتر دانش اموزان از مناطق روستایی تحصیل در مدارس فنی حرفه ای را انتخاب میکنند که بتوانند به محض فارق التحصیلی وارد عرصه کار شوند.

مدارس دبیرستانی بسیار میان شهرهای چین محبوب میباشند چرا که بیشتر والدین امیدوارند که فرزندانشان وارد دانشگاه شوند. معمولا فقط انهایی که نمرات بالایی درازمون کتبی کسب کنند میتوانند وارد مدارس ارشد شوند. مدارس ارشد شامل 3 مرحله میباشند: مرحله اول در ارشد اول ، مرحله گذرا در ارشد دوم ، ازمون ورودی اماده سازی دانشگاه در ارشد سوم. برنامه درسی مدرسه دبیرستانی شامل زبان چینی، ریاضی، انگلیسی (زبانهای روسی و ژاپنی در برخی مناطق شهری ) ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی، جغرافیا ، تاریخ ، اخلاق و اصول اخلاق ، تربیت بدنی ،سلامت و فناوری اطلاعات است.

ادارات اموزش و پرورش چین در تمامی مراتب تصریح میکند که روزهای شنبه و یکشنبه برای تمامی مقاطع ارشد تعطیل است.با این حال بیشتر مدارس مقاطع بالا اقدامات متقابل خود را انجام میدهند و دانش اموزان را موظف میکنند که هنگام صبح ، غروب وحتی آخر هفته خودشان مطالعه کنند

دانش اموزان مقاطع بالا بیشتر وقتشان مطالعه میکنند و کمتر استراحت میکنند به این امید که ازمون ورودی دانشگاه را که هر سال در ماه ژوئن برگزار میشود با موفقیت پشت سر بگذرانند.

مقاطع بالاتر

مقاطع بالاتر ( معمولا با نام تحصیلات دانشگاهی شناخته میشوند) معمولا از 18 سالگی دانش اموزان اغاز میشود و شامل مدرسه حرفه ای عالی ( 2 الی 3 سال) و اکادمی فناوری ( 3 سال) و یک مدرسه در مقطع کارشناسی ( 4 سال) است اما فقط دانشجویان مقطع کارشناسی مدرک لیسانس دریافت میکنند.

دانش جویان مقطع کارشناسی می توانند تحصیلات خود را از طریق یک ازمون رکورد فارغ التحصیلی ادامه دهند و انهایی که در این ازمون موفق شوند میتوانند 3 سال دیگرادامه تحصیل دهند و مدرک ارشد خود را دریافت کنند. انهایی که مدرک ارشد خود را میگیرند میتوانند جهت دریافت مدرک دکترا اقدام کنند که تقریبا 3 سال طول میکشد تا فارق التحصیل شوند.

توسط | 2018-04-28T11:41:10+00:00 آوریل 28th, 2018|سیستم آموزشی|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه