باشگاههای دانشجویان

باشگاههای دانشجویان

باشگاههای دانشجویان
باشگاههای دانشجویان
دانشگاه فودان برافزایش فرصت برای یادگیری دانش آموزان در خارج از کلاس ارزش زیادی قایل است. این دانشگاه ساخت محیط دانشگاهی فرهنگی با یک تاریخ غنی و ویژگی های متمایز فودان راترویج میدهد. این موضوع درعملکرد آموزشی، باز کردن ذهن دانش جویان ، آرمانهای گسترده،شکل دادن یکپارچگی آنها، عزم و اراده، شخصیت، بلوغ ایدیولوژیک، پیشرفت تحصیلی، عقل و بدن سالم نقش دارد.
باشگاههای دانشجویان وصد باشگاه رزمی
باشگاه دانشجویان در فرهنگ دانشگاه فودان نقش مهمی دارد. باشگاه دانشجویان فودان سابقه ای طولانی و نفوذ گسترده ای دارد. دسته اپرا فودان با تبدیل شدن به اولین باشگاه دانشجویان فودان، در سال 1925 تاسیس شد ،در سال 1978 باز کردن فصل جدیدی در فرهنگ شکوفایی فودان از باشگاه های دانشجویی نقاشی و خوشنویسی نیز در این دانشگاه پایه گذاری شدند.
در حال حاضر 310 باشگاه دانش جویان از همه نوع وجود دارد که از جمله آنها میتوان 260 سازمان در مقطع کارشناسی ،30 باشگاه دانشجویان فارغ التحصیل و 19 باشگاه دانشجویان بین المللی اشاره کرد. فراتر از آن ، باشگاه دانشجویان مقطع کارشناسی به 18 دسته تقسیم می شوند : افزایش مهارت ، رسانه ها، الکتریکی، سرگرمی ، مدیریت ، تحقیقات علمی ، علوم انسانی، سیاست، موسیقی ، رقص، تئاتر ، ورزشهای توپی ، شطرنج و کارت بازی ، تناسب اندام، فعالیت در فضای باز ، رفاه عمومی، تدریس خصوصی، ارز بین المللی است. باشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد به سه دسته تقسیم شده است: علمی ، عملی، و فرهنگی و سرگرمی.
تمرین همگانی دانش جویان و خدمات داوطلبانه دو شکل مهم آموزش از طریق تجربه هستند.در حال حاضرسالانه ، با بیش از 500 فعالیت در هر یک از استان ها، مناطق و شهرستانها ی کشور بیش از 5000 دانشجو در تمرینهای گروهی شرکت میکنند. دانشکده های مرتبط این دانشگاه واحدهای “تمرین همگانی دانشجویی”را برای جذابتر کردن تمرین همگانی پیشنهاد میدهد. آنها در برنامه های تمرینی از طریق پروژه ، معلم، و مخازن استعداد، و همچنین گروه های آموزش معلم عملی، ترویج بهبود همزمان توانایی های عملی و علمی دانشجو راهنمایی کامل به عمل میاورند.
خدمات داوطلبانه در حال حاضر تبدیل به یک بخش محبوب در فرهنگ دانشجویی فودان شده است. دانشگاه در حال حاضر 42 ایستگاه های خدمات داوطلبانه و 38 پایگاه طولانی مدت و بیش از 50 کالج و تیم خدمات داوطلبانه بخش و باشگاه رفاه عمومی و یا فعالیت های داوطلبانه بلند مدت راه اندازی کرده است. پس از زلزله ، 1077 داوطلب از فودان در تیم های امداد رسانی زلزله شرکت کردند. 1300 نفر دیگر در بازی های المپیک پکن ، المپیک معلولین، و مسابقات جهانی آبزیان داوطلب شدند. و تقریبا از 700 داوطلب برای آموزش در مسابقات مختلف در مقیاس بزرگ داوطلب خدمت سربازی و ملاقات درخواست کمک شد

توسط | 2018-04-28T11:45:04+00:00 آوریل 28th, 2018|دانشگاه فودان|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه